Online afspraken maken

De patienten van de huisartsenpraktijk kunnen vanaf najaar 2018 via een online patientenportaal afspraken maken en e-consulten sturen naar de praktijk. In de (hopelijk nabije) toekomst kunnen wij ook herhaalrecepten en inzage in het dossier via het portaal aanbieden.

Dit patientenportaal: Mijngezondheid.net  is geintegreerd met ons huisartsinformatiesysteem ( waar de dossiers in staan)

Alle patienten met een bij ons bekend emailadres zijn door ons aangemeld en hebben hierover een mail ontvangen  en zij kunnen vervolgens met hun DigiD inloggen bij www.mijngezondheid.net.

Als u nog niet bent aangemeld kunt u de assistente vragen dit alsnog voor u te doen, bijvoorbeeld door een mail te sturen naar buitenhof@olvg.nl, dan hebben wij meteen uw emailadres. 

 

Kijk voor meer informatie en instructievideo's op www.mijngezondheid.net