Privacyverklaring

 

 

Privacyreglement

Het privacyregelement is opgesteld om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan.

Dit regelement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Wij hebben een aantal maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.


Voor een overzicht van deze maatregelen en werkafspraken klikt u Hier  voor het privacyregelement van de praktijk

Voor het opvragen, inzien of wijzigen van uw medische gegevens klikt u hier voor een aanvraagformulier.