NHG Praktijkaccreditering

In 2015 heeft de praktijk haar NHG-praktijkaccreditering(NPA)-certificaat kunnen verlengen.

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.

Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken.

Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

In het kader van de accreditatie is er in 2014 een enquette onder onze patienten gehouden.

Wij zijn erg blij met de 8.6 als gemiddelde rapportcijfer.

Hieronder vindt u het volledige enquetterapport  en een samenvatting.

 

volledig rapport

samenvatting rapport