Initiatieven zorgverzekeraars

Voor de verzekerden van Achmea en haar labels biedt Achmea de mogelijkheid zorgverleners in de eigen buurt te zoeken.

http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zoek-een-zorgverlener

http://www.agisweb.nl/voor_consumenten/zorggids

Tevens biedt Achmea voor haar verzekerden een aantal zorginitiatieven.

http://www.zilverenkruis.nl/zorgplus/pages/default.aspx

Voor de verzekerden van CZ biedt CZ de mogelijkheid zorgverleners in de eigen buurt te zoeken.

http://www.cz.nl/consument/zorgadvies/zorg-zoeken-en-vergelijken/zorgzoeker

 Advies over gezondheid, e-coaches en online tests kunnen CZ-verzekerden vinden op

http://www.cz.nl/consument/gezondheid

 Voor de verzekerden van Menzis biedt Menzis de mogelijkheid zorgverleners in de eigen buurt te zoeken.

http://www.menzis.nl/web/Consumenten/Zorgadvies/ZorgaanbiederVinden/DeZorgvinder.htm

Tevens biedt Menzis voor haar verzekerden een aantal gezondheidsprogramma’s.