Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Buitenhof


Huisartsenpraktijk Buitenhof

Eerste Oosterparkstraat 279
1091 HA Amsterdam
Telefoon: 020-599 45 55
Spoed: 020-599 45 67
Fax: 020-599 45 57
Receptenlijn: 020-599 45 56

Postadres te Amsterdam: postbus 95500 1090HM

E-mailadres: Buitenhof@olvg.nl

huisartsenpraktijkbuitenhof.praktijkinfo.nl

E-mail: buitenhof@olvg.nl


Huisartsenpraktijk Buitenhof

 

Nieuws: Uw huisarts doet mee aan het Academisch Huisartsennetwerk AMC ( AHA). Dit is een samenwerkingsverband tussen het AMC en huisartsen in de regio. Uw huisarts maakt zo wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Hierdoor kan de zorg van de huisarts aan u als patient worden verbeterd.

Het AHA besteedt veel zorg aan bescherming van uw privacy. Er worden geen gegevens zoals naam, adres of burgerservicenummer verzameld. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patient gegevens zijn gebruikt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van uw zorggegevens, dan kunt u dit aan uw huisarts doorgeven. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.


Nieuws: Binnenkort kunt u via het Mijn-gezondheidsnet patientenportaal een afspraak bij uw arts of ondersteuner maken, herhaalrecepten bestellen of een E-consult voeren. Voor u een voordeel, omdat u niet afhankelijk bent van de assistente voor de planning en dit kunt doen op een tijdstip dat u past. Daarnaast blijft de lijn vaker vrij voor medisch gerelateerde vragen. 

Om u te kunnen aanmelden voor het patientenportaal hebben wij  uw emailadres nodig. Als deze nog niet bekend is kunt u deze doorgeven aan de assistente.  Stemt u daarnaast ook gelijk uw telefoonnummer en adres af. Deze is wellicht veranderd maar nog niet bij ons bekend.

 

We houden u op de hoogte!Huisartsenpraktijk Buitenhof is gevestigd in Amsterdam Oost. Een bijzonder kenmerk van de huisartsenpraktijk is dat deze nauw verbonden is aan het OLVG.

 

Huisartsenpraktijk Buitenhof bestaat uit twee huisartsenpraktijken:

Huisartsenpraktijk Noort, Beugel

Mw. C. Beugel

Dhr. B.J. Noort

Mw. J. Bont ( per 1 sept 2018)

 

Huisartsenpraktijk Wewerinke, Geersing, v/d Vijver

Mw. A. Wewerinke

Dhr. S. van de Vijver

Dhr. G.J. Geersing

Dit betekent dat u patient bent bij een van beide praktijken. U staat in ingeschreven bij een van de huisartsen, deze is verantwoordelijk voor (de coordinatie van) uw zorg maar ivm de partime bezetting kan het voorkomen dat uw huisarts niet aanwezig is .De huisartsen van uw praktijk nemen dan onderling voor elkaar waar, zodat er bij drukte, vakantie of ziekte altijd een huisarts voor u beschikbaar is.

 Voor het niet verschijnen op uw afspraak zonder afmeldbericht brengen we de kosten bij u in rekening, deze kosten bedragen 18 euro en zijn niet bij uw verzekering te declareren

 

 

 

 

Spoed!

Voor spoedgevallen tussen 8 en 17 uur belt u met onze spoedlijn: 020 599 45 67

Voor spoedgevallen buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met het centrale nummer van de Amsterdamse huisartsenposten: 088 003 06 00.

In geval van levensbedreigende situaties BEL 112

 

Huisbezoeken

Patienten die erg slecht ter been zijn of erg ziek zijn kunnen aan huis bezocht worden door de huisarts.

Wij verzoeken u voor het aanvragen van een visite te bellen met de doktersassistente. De visites worden meestal tussen 13 en 14 uur gepland.

Telefoonnummer 020 599 4555

Herhaalrecepten aanvragen

Wij vragen u om uw herhaalrecepten aan te vragen via de receptenlijn of digitaal via de website en hiervoor niet naar de praktijk te bellen. Zo proberen wij onze bereikbaarheid te verbeteren. 

Via de receptenlijn (020) 599 45 56 kunt u uw chronische herhaalrecepten bestellen.

  • Als u recepten aanvraagt liggen ze na 2 werkdagen klaar bij uw apotheek.

U kunt via deze site ook uw herhaalrecepten aanvragen. Klik dan op "herhaalrecepten" links in het beginscherm

Voorkom ontevredenheid, bestel uw recepten op tijd!

 

 

Opvragen van uitslagen

Uitslagen van verricht onderzoek worden na binnenkomst (per post of per email) door de huisarts beoordeeld.

U kunt voor de meeste onderzoeken ca 3 dagen na het onderzoek met de assistentes bellen (020 599 4555) voor de uitslagen van het verrichtte onderzoek.

Onze doktersassistentes

Huisartsenpraktijk Buitenhof heeft een vast team van doktersassistentes. Zij verrichten in overleg met de huisarts medische handelingen, zoals bloeddruk meten, hartfilmpje maken en vaccineren.

Een belangrijke taak waarvoor onze assistentes zijn opgeleid is het inschatten van de urgentie van uw klacht. Zij kunnen hierdoor bepalen of u direct of binnen een paar uur gezien moet worden door uw huisarts. Op deze manier plannen zij de agenda van de huisartsen. Zij vragen u dus altijd naar de reden van uw bezoek.

Medewerkers

Praktijkverpleegkundigen

In onze praktijk werken twee verpleegkundigen: Barbara Snijders en Marijke Stoop. Beiden zijn gespecialiseerd in suikerziekte, hart- en vaatziektes, longziektes en zorg aan ouderen. Onder supervisie van de huisartsen begeleiden zij de patienten. Om een afspraak te maken bij de praktijkverpleegkundigen, belt u met onze doktersassistentes 020 599 4555

Op maandag, dinsdag en donderdag werkt er ook een GGZ praktijkondersteuner in de Buitenhof; Mw. Lisanne Snel. Zij begeleiden en behandelen na verwijzing van de huisarts patienten met psychische of emotionele problemen.